Boxed Vintage Gosei Sentai Dairanger Tigerzord toy - 1993 MMPR Power Rangers