Vintage c1970’s Steiff Floppy Leo Lion 5617/17 Button & Tag Toy